Portavita heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS). Het onderzoek werd uitgevoerd tussen juni en augustus jl.. Meer dan driehonderd respondenten gaven hun mening over het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

De meeste respondenten geven aan dat ze tevreden zijn met het Portavita KIS. Ook over de toegevoegde waarde van het Portavita KIS ten opzichte van werken zonder KIS oordeelt het merendeel van de respondenten positief.

De enquête is ingevuld door verschillende gebruikers, namelijk medewerkers van de zorggroep, huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH’S), ketenpartners, internisten/specialisten, diabetesverpleegkundigen en doktersassistenten. De respondenten zijn afkomstig uit diverse zorggroepen. De respondenten hebben hun waardering gegeven op een schaal van 1 tot 5 (zeer ontevreden tot zeer tevreden).

Belangrijke punten waar een hoge waardering voor is gegeven zijn: gebruikersvriendelijkheid (3,7),  patiëntentoegang (3,5), ondersteuning bij het protocollair werken (3,7) en inzicht in de medische uitkomsten per patiënt (3,7).

De enquête geeft ook inzicht in de wensen en behoeften van de gebruiker. Zoals verwacht blijkt dat er ruimte is voor verbetering wat betreft de koppeling met de HIS’en.

Eén van de conclusies is dat nieuwe medewerkers onvoldoende training krijgen. Sinds kort biedt Portavita geaccrediteerde opleidingen aan die deze leemte kunnen opvullen. Hiermee wil Portavita ook het aantal gebruikers terugbrengen dat niet op de hoogte is van functionaliteiten die het Portavita KIS wel bevat.

Tot slot hebben zowel de helpdesk van de zorggroep als het Portavita Service Center een beoordeling ontvangen op basis van de openingstijden, de bereikbaarheid, de snelheid van het beantwoorden van de vragen, de deskundigheid van haar medewerkers en de kwaliteit van de antwoorden. De helpdesk van de zorggroep krijgt gemiddeld een 3,7 en het Portavita Service Center een 3,8.

Labels: