Inzicht in patiëntenpopulatie essentieel voor goede zorg.

Portavita Analytics stelt regio’s in staat om aan de hand van honderden variabelen nuttige informatie over de populatie terug te koppelen naar de praktijk. Drie medewerkers van zorggroepen, mensen van de praktijk, over hun ervaringen.

De Eerstelijns schreef hier het volgende artikel over: Inzicht in patiëntenpopulatie essentieel voor goede zorg