Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur van diagnostisch centrum Saltro, promoveerde op 21 november aan het LUMC met haar proefschrift ‘eHealth in Primary Care – From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care’.

Haar doel is een beweging in gang zetten waarin chronisch zieke mensen de regie nemen over hun ziekte en hun zorg. Met haar onderzoek en eigen overtuiging laat ze zien dat de kwaliteit van leven toeneemt wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen. Zij veronderstelt dat blended care, een volledige integratie van eHealth en reguliere zorg, op de lange termijn de kwaliteit van leven zal verbeteren. Voor haar promotieonderzoek onderzocht Talboom onder andere antistollingspatiënten die gebruik maken van het Portavita patiëntenportaal voor zelfmanagement.