Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij gebruik Portavita Antistolling.

Inzet van ICT-platform Portavita Antistolling leidt tot minder kans op complicaties en lagere zorgkosten.

In Suriname ondergaan circa duizend patiënten een antistollingsbehandeling, ondersteund door specialisten, met de bekende doseerboekjes. Voor vele duizenden mensen die ook een antistollingsbehandeling nodig hebben, was deze vorm van behandeling niet mogelijk vanwege de grote reisafstand tot het ziekenhuis, gebrek aan specialistische kennis of financiële middelen. Met als gevolg een sterk verhoogde kans op complicaties in de vorm van TIA’s, CVA’s en embolieën. Voor cardioloog dr. Oehlers, werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, was dit aanleiding om op zoek te gaan naar een betere en efficiëntere ondersteuning van de antistollingsbehandeling. Na uitgebreide research kwam hij terecht bij Portavita.

e-Health

In Suriname wordt veelvuldig gebruik gemaakt van WiFi en  vrijwel iedereen heeft een smartphone. Een belangrijk uitgangspunt voor Dr. Oehlers was dan ook, om een oplossing te vinden waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van het internet. De Portavita Antistolling applicatie is vanaf de start webgebaseerd en maakt gebruik van de nieuwste digitale technologie.

Nadat Dr. Oehlers zich uitgebreid op zowel medisch als procesmatig vlak heeft laten informeren, was het voor hem al snel duidelijk dat een antistollingsbehandelwijze zoals deze in Nederland wordt toegepast, voor een enorme verbetering zou zorgen in Suriname. Om dit te realiseren heeft dr. Oehlers recent een nieuwe organisatie in Suriname opgericht: Thrombose Dienst Suriname N.V. (TD-Sur). De antistollingsbehandeling van de trombosedienst in Suriname is gebaseerd op de decennialange ervaring en wereldwijd beste uitkomsten van de Nederlandse trombosebehandeling en wordt ondersteund door de Antistolling applicatie van Portavita. 

De nieuwe antistollingsbehandeling in Suriname heeft veel voordelen:

 • Minder complicaties dankzij betere monitoring
  In het verleden werden de patiënten in Suriname standaard 1x per maand geprikt voor controle. Op basis van bewezen algoritmen geeft de Antistolling applicatie van Portavita niet alleen een doseerschema af, maar ook het advies wanneer de patiënt weer voor controle terug moeten komen. Het percentage patiënten dat binnen de behandelgrenzen valt (TTR: Percent time in therapeutic INR range) - nu circa 45 tot 50% - stijgt hierdoor aanzienlijk. Ook bevordert dit de therapietrouw wat eveneens tot een verbetering van de TTR leidt.
   
 • Kostenbesparing
  Omdat de antistollingsbehandeling in Suriname werd uitgevoerd door een specialist, was dit behoorlijk kostbaar. Dankzij het gebruik van Portavita Antistolling zijn goed opgeleide medewerkers van de trombosedienst nu in staat een groot deel van de werkzaamheden van de specialist over te nemen. Daarnaast vermindert de kans op complicaties enorm, waardoor de totale zorgkosten per patiënt fors afnemen.
   
 • Tijdsbesparing
  Voor een goede trombosebehandeling moesten patiënten in Suriname op één dag driemaal naar het ziekenhuis. ‘s Ochtends naar het lab voor een bloedafname, later op de dag weer terug om de uitslag en dosering op te halen en vervolgens nog naar een andere locatie om een vervolgafspraak bij het lab te maken. Gelukkig is dat nu verleden tijd. Dankzij het gebruik van Portavita Antistolling hoeven patiënten uitsluitend nog naar het ziekenhuis om geprikt te worden. De uitslag, het doseerschema en de afspraak voor de volgende behandeling ontvangen zij via het Digitaal Logboek (de patiënten toegang) van Portavita.

Betere kwaliteit van zorg

Dr. Oehlers licht toe: ‘De nieuwe werkwijze betekent het brengen van zorg naar de patiënt, verbetering en innovatie van de zorg, vermindering van de kosten voor de zorgverzekeraar en ontsluiting van afgelegen gebieden in het binnenland’.
De nieuwe wijze van trombosebehandeling is door Dr. Oehlers gepresenteerd aan de directeur van het Ministerie Volksgezondheid in Suriname. Deze kwam na de presentatie tot het oordeel: ‘Deze innovatieve behandelwijze is van duidelijke toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg van Suriname. Wij zullen volledige ondersteuning verlenen en samenwerken met TD-Sur. Vanuit onze positie zullen wij de NV en deze zorg propageren en de relevante actoren hierover informeren’.

Implementatie

In de periode van voorbereiding heeft cardioloog Oehlers Portavita en de Trombosedienst Ede bezocht. Daar heeft hij zich uitgebreid op de hoogte gesteld van de medische en logistieke processen rondom de antistollingsbehandeling. Reeds na enkele maanden van voorbereiding kon in maart 2016 de implementatie daadwerkelijk worden gestart.  Hiervoor werd een locatie ingericht, waar trombosedienstmedewerkers werkzaam kunnen zijn en patiënten worden ontvangen. Tevens onderhoudt Dr. Oehlers veel contacten met zorgverzekeraars, overheid, specialisten en laboratoria om het trombosemodel volledig inhoud te geven. De implementatie in Paramaribo is vanuit Portavita begeleid door Pieter Terpstra, implementatiemanager. Gedurende het verblijf van twee weken in Suriname zijn de medewerkers van de trombosedienst opgeleid in het gebruik van de applicatie. Daarbij is het Portavita-systeem afgestemd op de situatie in Suriname.
Bij de start werden drie groepen van 10 patiënten geïnformeerd over de nieuwe wijze van behandeling en het gebruik van het Portavita Digitaal Logboek. Nu het systeem na de trialperiode volledig en met succes is geïmplementeerd, groeit het aantal patiënten gestaag.