Portavita speelt  als ICT-dienstverlener een belangrijke rol bij zowel de antistollingsbehandeling als bij zorggroepen voor de ondersteuning van  de eerstelijns keten-DBC’s. Diverse ontwikkelingen en pilots laten zien dat huisartsen meer betrokken raken bij de behandeling van antistollingspatiënten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de innovaties op het gebied van NOAC’s en diagnostiek in de eerste lijn.

Aangezien Portavita beide werelden ondersteunt met haar Keten Informatie Systeem zien wij een aantal functies die nu al de samenwerking kunnen verbeteren:

  • Trombosediensten kunnen  huisartsen toegang geven tot het dossier van hun antistollingspatiënten. Middels de Single Sign-On knop in het Huisartsen Informatie Systeem kan de huisarts automatisch bij Portavita inloggen.
  • Patiënten die gebruik maken van zelfmanagement voor Antistolling en ook diabetes, CVRM, ouderenzorg of COPD hebben, kunnen via het Digitaal Logboek, de patiëntentoegang, met één inlognaam in beide dossiers werken.

Portavita  neemt in één van de komende releases de functionaliteit op die huisartsen en specialisten de mogelijkheid  biedt om een patiënt aan te melden bij een trombosedienst.
Daarnaast wordt de integratie tussen de dossiers voor Antistolling en de andere dossiers voor chronische behandelingen verder verbeterd.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Portavita.