Tijdens de conferentie ‘Transmurale antistolling – naar een ‘sluitende antistollingsketen’ op woensdag 17 mei gingen onder andere trombosediensten, (kader)huisartsen, casemanagers antistolling en medisch specialisten met elkaar in gesprek. Het doel van de conferentie was om met de aanwezige ketenpartners van gedachten te wisselen over betere samenwerking in de keten rondom het gebruik van antistollingsmiddelen en daarmee een veiliger gebruik van deze geneesmiddelen. Hieruit kwam onder andere de conclusie dat communicatie tussen de ketenpartners het kernpunt is waar ongelooflijk hard aan gewerkt moet werken in de veranderende antistollingsomgeving in Nederland.

Het zorgpad Antistolling is onderdeel van het Portavita Health Management Platform. Portavita is momenteel in gesprek met het zorgveld om te kijken hoe de ICT kan ondersteunen bij de nieuwe samenwerkingsmodellen voor de antistollingstherapie.

FarmaMagazine publiceerde hierover een artikel: ‘Transmurale Antistolling: Communicatie tussen de ketenpartners is de kern’