De zorggroep Catena in Friesland gaat vanaf april 2015 gebruikmaken van de modules Diabetes, Astma/COPD en CVRM  van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

Namens de  huisartsen-bestuurders van Catena Zorg verwoordt Rob IJsselhof de redenen voor deze keuze: ‘Wij willen op een heldere wijze kunnen samenwerken met onze ketenpartners in de regio. Voor de huisarts geeft het werken in een KIS een duidelijk overzicht en de patiënt wordt ondersteund met zelfmanagement.

Na uitgebreid onderzoek en vergelijken van verschillende oplossingen hebben wij voor Portavita gekozen. Onderdeel van dit keuzeproces was een pilot op basis van verschillende koppelingen met diverse HIS’en in onze regio. Gedurende de pilot bleek Portavita snel in te spelen op onze specifieke wensen.

Veel meetwaarden van Diabetes, Astma/COPD en CVRM uit het HIS en de labuitslagen van het medisch laboratorium Certe worden via een koppeling direct ingelezen in Portavita.

De nieuwe managementinformatie-tool, te gebruiken voor de InEen-rapportage, geeft ons de mogelijkheden bij te sturen waar nodig. Portavita is een partij, die al jaren ervaring heeft op het gebied van patiëntentoegang tot het eigen behandeldossier. Die ervaring is zichtbaar in de portaalfunctie.’

Koos Smedes vult aan: ‘Wij hebben gemerkt dat Portavita enthousiast meedenkt en meewerkt en beloftes nakomt, iets wat in de IT-wereld niet vanzelfsprekend is.’

 

Over Catena Zorg
Zorggroep Catena helpt iedere huisarts om op eenvoudige wijze kwalitatief hoogstaande ketenzorg te leveren.  

Daarbij maakt het niet uit of huisartsen solistisch, in een Hoed of  in een gezondheidscentrum werken. Dankzij onze werkwijze kunnen huisartsen en POH  zich concentreren op de patiënten die extra zorg nodig hebben.

Routine handelingen worden door de Diabetes/COPD/CVRM dienst verricht.  We merken dat onze werkwijze met enthousiasme ontvangen wordt bij een groeiende groep huisartsen.