Steeds meer Buurtzorgteams werken samen met de trombosedienst van ‘hun’ antistollingspatiënt om de antistollingsbehandeling te verbeteren. Hierbij prikt de Buurtzorgmedewerker de cliënt, als 'verlengde arm' van de trombosedienst (dit wordt ‘Near-Patient Testing’ genoemd). De trombosedienst is eindverantwoordelijk voor de antistollingsbehandeling. Beide hebben toegang tot het digitale patiëntdossier in
Portavita.