In 2010 werd een wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van Near-Patient Testing afgerond. Hieruit bleek dat de behandelresultaten bij deze werkwijze significant verbeteren ten opzichte van de reguliere werkwijze. Dit artikel geeft een beschrijving van het onderzoek en de resultaten.