In maart 2016 heeft dr. Maarten Beinema, medisch leider van de Trombosedienst Deventer Ziekenhuis, een artikel gepubliceerd in de Journal of Thrombosis and Haemostasis over het nieuwe doseeralgoritme, het zgn. ‘BF-N’-algoritme, ook wel genoemd het ‘Beinema 2’-algoritme.

Het nieuwe algoritme is gebaseerd op een ‘bidirectionele factor’ (BF), een ‘omrekenfactor’, die de niet-lineaire INR’s transformeert tot een lineaire reeks. De uitkomsten van het algoritme zijn veelbelovend voor zowel acenocoumarol als fenprocoumon.

Het aantal geautomatiseerde voorstellen neemt toe tot 100%. De volgende stap is dat het algoritme in een gerandomiseerd onderzoek getest wordt.
Voor Portavita is het belangrijk om deze verandering zorgvuldig te doorlopen. Portavita gaat ervoor zorgen dat het nieuwe product CE-gemarkeerd blijft. Ook zal Portavita meewerken aan het gerandomiseerd onderzoek van de FNT.

Lees hier de publicatie: Optimization of vitamin K antagonist drug dose finding by replacement of the international normalized ratio by a bidirectional factor: validation of a new algorithm.