In Eemland sloegen partijen, waaronder de zorggroep Diamuraal, de handen ineen en tekenden op bestuurlijk niveau een intentieverklaring over samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring in de regio is de gedifferentieerde aanpak van het multidisciplinair overleg (MDO).

Portavita biedt hierbij voor de zorgverleners en de kwetsbare ouder of mantelzorger een veilige en beschermde digitale omgeving.

Artikel ZorgenZ: Handen ineen voor kwetsbare ouderen