Algemene voorwaarden Portavita KIS, definitief d.d. 24-7-13, versie 1.1.