Portavita biedt niet alleen een applicatie aan, maar ook een leeromgeving: Portavita Academy. Het huidige aanbod van Portavita Academy bestaat uit een zevental e-learningmodules, waarvan vier bestemd zijn voor patiënten. De cursussen die bedoeld zijn voor medewerkers zijn geaccrediteerd voor 1 punt per module.

Het gaat om de volgende drie cursussen: 1. Basiskennis antistollingsbehandeling voor medewerkers; 2. Meten met de CoaguChek ®XS voor zorgmedewerkers; 3. Meten met de CoaguChek ®XS Pro voor zorgmedewerkers. Deze kunnen worden aangeboden aan zowel NPT-medewerkers in zorginstellingen als aan (nieuwe) medewerkers van trombosediensten.

Voor het registreren van het accreditatiepunt zijn nodig het BIG-nummer van verpleegkundigen en het relatienummer van verzorgenden. Het aanvragen van deze nummers verloopt via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, zie http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Registratie. Portavita neemt het bijschrijven van de punten voor haar rekening totdat een koppeling met het register is gerealiseerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marja Kaag, E: m.kaag@portavita.eu.